Vilket upphandlingsförfarande passar er bäst?

Om ni har behov av IT-drift, vilket upphandlingsförfarande är då bäst att ha? När det gäller upphandlingsförfarande i samband med en offentlig upphandling av IT-drift, så kan ni få hjälp med detta av Kontract. Formen på upphandlingen kan variera och det beror alltid på den aktuella situationen. Det finns flera förfaranden att använda sig av. Bland annat finns det öppet förfarande, selektivt förfarande, avrop från statligt ramavtal, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. Alla dessa olika förfaranden finns förklarade på ett bra sätt på Kontracts hemsida. De har kunskaper och erfarenhet när det handlar om offentlig upphandling av IT-drift. Det kan spela en betydande roll vad för upphandlingsform ni väljer att ha. Det kan då vara skönt att få hjälp med det.

Förfarande vid upphandling

Om det är så att ni funderar på upphandlingsförfarande för att drifta er IT, så finns det som sagt olika alternativ. Hur er aktuella situation ser ut kan påverka vad det är för form ni bör använda er av. Om det är så att ni inte vill göra er upphandling på egen hand, så kan ni få hjälp med det. Kontract har stora erfarenheter av sourcing som ett exempel. De erbjuder även andra tjänster som kan passar er verksamhet. Bland annat så erbjuder de förvaltningsledning, IT-styrning, projektledning, systemtransformation och teknisk transformation. På deras hemsida så skriver de en hel del om sina tjänster samt mycket om hur man går tillväga med olika saker. Bland annat finns det en bra artikel om upphandlingsförfarande. Så vill ni veta mer om detta, besök deras hemsida. Eller kontakta dem direkt så att de kan hjälpa er vidare med just det ni behöver.